top of page

Queviures

A partir del nostre anterior projecte Placeres i plaers, desenvolupat a un dels mercats municipals de Ciutat, Sa Galania vàrem seguir investigant en una de les nostres línies de treball com és la transformació de les formes de viure. Formes de viure i relacionar-se afectades (i paral·lelament reflectides) per la transformació de les formes de producció i consum, i per la transformació de les ciutats (eixos urbanístics, demogràfics, econòmics...)

En aquesta ocasió, el projecte es va desenvolupar al barri de La Soledat, on els agents i circumstàncies particulars del barri ens convidaren a desplaçar el focus i reconfigurar els eixos del projecte: el teixit comercial d'un barri com a xarxa relacional i cultural dels seus habitants.

 

A partir d'un dispositiu desplegable, vàrem recollir part del passat i present del barri i proposem hipotetizar sobre el seu futur proper i llunyà. Mitjançant aquest dispositiu, convidarem a una exploració autònoma del barri i visibilitzar la memòria de la Soledat a partir del seu petit comerç. Es tracta d'una matriu oberta on hi tingueren cabuda les narratives de tots els veïns i veïnes del barri i de la Ciutat de Palma.

Aquest projecte es va desenvolupar al context del XII Encuentro de Arquitecturas Colectivas, que va tenir lloc a diversos punts de Ciutat, durant l'estiu 2019.

 

bottom of page