top of page

Amb uns altres ulls

 

És una experiència des de la pràctica amb el cos i els 5 sentits. Els alumnes coneixen l’exposició de la mà de la mirada dels seus companys i companyes. Generen les seves pròpies produccions a partir dels discursos de “l’altre”. Finalment coneixen l’exposició amb els sentits ben desperts.  

 

Amb aquesta activitat prenem consciència dels diferents agents que condicionen els discursos, com poden ser: la relació entre   identitat i cultura, la intencionalitat, la subjectivitat. Així és que a partir d'una experiència pròpia com aquesta, establim vincles amb les diferents informacions que rebem dia a dia, tot tenint en compte els condicionaments col·lectius sobre la pròpia   percepció de l'entorn.

L'actual superproducció i consum d'imatges que articulen la informació que construeix el nostre entorn, ens dóna el context idoni per a aturar-nos i observar detingudament què pot significar una imatge del nostre passat recent. Com de diverses poden ser les lectures sobre una mateixa imatge i quins relats es produeixen?

 

Amb uns altres ulls s’ha portat a terme durant el 2019, al context de l’exposició Fons de Pintura del Consell de Mallorca, segles XIX i XX, del Realisme a la Postguerra, a La Capella de la Misericòrdia

bottom of page