Cada any els joves de diversos centres educatius de l'entorn del Museu Krekovic, escriuen redaccions sobre diversos temes relacionats directament amb la seva vida diària, les seves famílies i el seu barri. La intenció d'aquesta activitat var ser donar protagonisme als autors de les redaccions, fent visibles les seves experiències i opinions.

A partir d’experiències pròpies i personals es posàren damunt la taula fenòmens com el de la diversitat cultural, la desigualtat social i el fenomen concret de la immigració, molt present a les escoles públiques de la nostra comunitat, concretament a la barriada on està situat el Museu Krekovic, Nou Llevant.

Durant el desenvolupament de la sessió, els participants varen poder construir noves històries i descobrir la multiplicitat de significats que genera una mateixa imatge.