top of page

Objectes perduts

 

Tots i totes tenim a casa objectes en desús, objectes que passaran a formar part de les deixalles que abandonarem en un futur pròxim. Amb aquesta experiència ens relacionàrem amb aquests objectes proporcionant-los una nova vida, transformant el seu ús.

Des de la implicació social vers el medi ambient i la sostenibilitat de les nostres formes de vida, proposàrem treballar la responsabilitat individual de cada un i una de nosaltres enfront d’una problemàtica global.

Partint del que és domèstic i quotidià i des d’una mirada crítica qüestionàrem i cercàrem junts/es, alternatives al consum massiu i la pèrdua d’espais naturals, de forma dinàmica, lúdica i respectuosa.

Aquest projecte s'ha desenvolupat i adaptat a diferents contexts i espais: 

- Al Museu Krekovic, maig del 2015 amb motiu del Dia internacional dels Museus sota el lema: "Museus i sostenibilitat".

- A espais públics de poblacions com Campanet i Calvià, durant l'estiu 2015.

- Als jardins de la Misericòrdia, formant part del programa d'activitats El Jardí Màgic, primavera 2016, Palma.

bottom of page