top of page

Paisatge. 1 m2 de protecció

 

Es tracta d'un conjunt de diverses accions efímeres (des)localitzades. Accions les quals deixen un rastre físic temporal, però que pretenen deixar un rastre més perdurable en el públic present.

Atenent la finitud dels recursos naturals i el territori com organisme viu, el projecte planteja el rescat temporal d'un metre quadrat de territori, de terra. A diferents punts del territori es realitza una demarcació provisional al terra d'un metre quadrat, al centre del qual s'inscriu una paraula relacionada amb la transformació del nostre entorn. El material emprat per a dur a terme la intervenció és un pigment blau, blauet, pols que tradicionalment es feia servir per emblanquinar parets i roba, donant lluminositat. El resultat és un espai/temps determinat on les persones que passin en aquell moment a prop de l'acció, seran partícips de la progressiva desaparició d'aquest "espai protegit". La seva petjada serà part activa de la desmaterialització de la peça, com a metàfora de la implicació de totes i tots en l'afectació del nostre entorn natural.

Paisatge és un projecte sense tancar, roman obert a nous indrets i intervencions.

Part del procés va ser exposat al context de la Nit de l’Art de Palma, al Centre Cultural Casa Planas, setembre 2018.

bottom of page